SLUŽBY alebo ČO VÁM PONÚKAME ...

Robme projekty INaK

 • spolupráca pri príprave a realizácii národných a medzinárodných projektov
 • projektový manažment a manažment riadenia kvality, externé hodnotenia projektov
 • príprava, realizácia a implementácia projektov v spolupráci s partnermi v rámci štrukturálnych nástrojov Európskej únie, Erasmus+ a iných grantových schém
Chcete vedieť viac ?

Učme sa INaK

 • spolupráca v oblasti inovatívnych foriem vyučovania, príprava vzdelávacích a metodických materiálov
 • realizácia metodických školení
 • tvorba interaktívnych online modulov
 • implementovanie metódy E-U-R do vyučovania
 • v spolupráci s partnerskou organizáciou Strom života ponuka akreditovaného kurzu „Design verejného miesta“
Chcete vedieť viac ?

Riešme veci INaK

 • príprava a realizácia aktivít na miestnej úrovni
 • v spolupráci s Akropola Team organizovanie Zóny bez peňazí Kremnica
 • dobrovoľníctvo
 • Máte dobrý nápad? Nájdime spolu riešenie na jeho realizáciu.
Chcete vedieť viac ?