REFERENCIE

Ing. Emil Mikula, SPŠ Strojnícka Bratislava

Ďakujem, že som s vami zažil INAK-šie školenia, aké som ešte nezažil (tréningy v Pardubiciach, CZ a v Harlow pri Londýne, UK v rámci projektu STEP AHEAD).

Juan Diego Lopez Giraldo, VITA 21., Spain

We started to collaborate with INAK on educational projects in 2014, with ENVIMOBILE, www.envi.stromzivota.sk, a project funded by ERASMUS+ program, dealing with teacher training on environmental education (EE), developing educational materials in 7 main topics about EE and developing an app called ECOUP. All these educational materials are open and free for general public and were written in 5 languages, Slovak, Czech, Italian, Spanish and English, and our collaboration was a great sucess during a two years project. We hope to collaborate with INAK again soon enhancing our mutual interest and common goal about education for sustainability.

Ing. Jozef Kahan, PhD., Predseda Rady Stromu života

Vo svojich 16-tych rokoch som sa pridal k dobrovoľníkom na Strome živote, ktorí zachraňovali prírodné a kultúrne pamiatky na Slovensku. V tom čase som sa osobne spoznal s Adrianou Kováčovou, ktorá na Strome živote rozbiehala programy environmentálnej výchovy pre základné školy. Tieto programy sa aj po 20 rokoch v inovovanej podobe stále používajú. Adriana tak patrila medzi prvých metodikov Stromu života a lektorov školení pre učiteľov. V súčasnosti spolupracujeme na viacerých národných aj medzinárodných projektoch. Jej dlhoročné skúsenosti, profesionálny a zodpovedný prístup sú pre nás zárukou spoľahlivosti a kvality. Výstupy projektov, na ktorých sa Adriana so svojimi kolegami zo združenia INAK podieľala, boli vždy zostavené z pohľadu využiteľnosti pre prax, pričom dôraz bol kladený aj na implementáciu zaujímavých inovatívnych metód, ktoré oslovovali a vzbudzovali záujem u žiakov. Spoluprácu so združením INAK môžem s čistým svedomím odporúčať.

Ing. Jana Maštrlová, Stredná odborná škola automobilová Bratislava

Občianske združenie INAK je partner zameraný na kvalitu, partner, ktorý načúva, ale aj rozumne argumentuje; partner, pre ktorého je neúspešný výsledok neprijateľný a napriek tomu nezabúda na princíp slušnosti a ľudskosti, ktoré sú hlavnou myšlienkou jeho všetkých tvorivých aktivít.

Ing. Ladislav Šatka, Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava

Spoluprácu s Mgr. Adrianou Kováčovou a Mgr. Jankou Sýkorovou hodnotím veľmi pozitívne z odborného, profesného a tiež organizačného hľadiska.

Dagmar Václaviková, APEL Bratislava

Ako koordinátor projektu ECVET Tour 2 vyjadrujeme absolútnu spokojnosť s prácou so zástupcami združenia INAK. Už od začiatku našej spolupráce bola vzájomná komunikácia vynikajúca a vždy promptná. Poskytnutá výsledná správa z evaluácie, no najmä hodnotenie jednotlivých projektových výstupov, boli vďaka tomu skutočne veľmi precízne a detailne spracované spolu s upozornením na slabé a silné stránky výstupov, ako aj zhrnutie odporúčaní a poučení pre ďalšiu prácu na projekte. Vzhľadom na vyššie uvedené budeme občianske združenie INAK a jeho zástupcov radi úprimne odporúčať ako objektívnych a spoľahlivých hodnotiteľov projektov.

Alan Church, Automotive Technician Training, Shenfield, Essex, Veľká Británia

ATT Training Ltd (ATT) have worked with the proprietors of INAK; Adriana Kováčová and Jana Sýkorová on many LdV Transfer of innovation projects during the time span of 2008 until 2014. These projects, during that time, were undertaken with CfME. The projects focused upon the development of educational resources specific to the educational sector. ATT Training Ltd.’s experience during these projects was wholly productive and indeed benefited ATT in many ways. I would also like to say that the professionalism shown by the individuals, Jana and Adriana was exceptional and ATT would be gladly having the opportunity to work with them again in the future.