Tiež sa vám stáva, že...

... kráčate vo vychodených koľajach, riešite svoje každodenné povinnosti, starosti a radosti a odrazu vás zastaví niečo, čo vám napovie: „dosť!“? Možno to chce zmenu, pustiť sa inou cestou - možno menej vychodenou, kľukatejšou a na konci ešte s horou, na ktorú treba vyliezť... A vy zrazu stojíte pred rozhodnutím: pokračovať v tej svojej, vychodenej cestičke, alebo sa vybrať inou? Skrátka, je to výzva...

Občas to chce veru poriadnu dávku odvahy, hľadať nové spôsoby, nové cesty, nové uhly pohľadu... a robiť veci aspoň TROCHU INAK...

Ale tí, ktorí ste sa už niekedy inou cestou vybrali, viete, že ak sa ňou pustíte s odhodlaním a vôľou zdolať i horu na jej konci, hora sa vám odmení...

My sme sa ňou vybrali... a skúšame robiť veci aspoň trochu INaK, inovatívne a kreatívne... Skúsite to aj vy?Čo máme nové ... Úspešne máme za sebou realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+ NTC for All, a tiež prvú fázu projektov STEP AHEAD a TAKE ME OUT, v ktorých s radosťou pokračujeme i ďalej! V rámci spolupráce s organizáciou Strom života sme zrealizovali projekt CHANGE THE GROUNDS a aktuálne koordinujeme projekt BIOPROFILY. Máme česť byť partnerom projektu TEACH, INSPIRE AND PROTECT, ktorý koordinuje organizácia Birdlife Malta.

Zároveň v týchto dňoch pripravujeme nové, veríme, že opäť zmysluplné, prospešné aktivity pre obdobie rokov 2020 - 2023, určené materským školám, ale i vyšším stupňom škôl. Tešíme sa na ne! Bližšie informácie o ukončených ako i aktuálne bežiacich projektoch nájdete tu.
Ďakujeme!

"Cieľom vzdelávania by malo byť vytvárať ľudí, ktorí sú schopní tvoriť nové veci, a nie opakovať to,
čo robili predošlé generácie. Potrebujeme kreativitu a vynaliezavosť."
Jean Piaget