PROJEKTY alebo ČOMU SA VENUJEME

ENVI-MOBILE

Boli sme partnerom v medzinárodnom projekte v rámci programu ERASMUS+, zameranom na využitie inovatívnych foriem vzdelávania v rámci envirovýchovy s dôrazom na komunitný rozvoj. Pre viac informácií o projekte a jeho výstupoch navštívte stránku envi.stromzivota.sk alebo kliknite tu. Pre ukážku z tréningu realizovaného v rámci projektu a názory jeho účastníkov kliknite tu.

BIOPROFILY

Spolu so Stromom života pracujeme na medzinárodnom projekte zameranom na nové formy vzdelávania a zvyšovanie proaktivity mladých ľudí v environmentálnej oblasti. Pre bližšie informácie kliknite tu.

STEP AHEAD

V partnerstve so Strednou odbornou školou automobilovou J. Jonáša z Bratislavy, spoločnosťami NAPA Trucks, s.r.o, IMI UK a ATT Training UK, realizujeme projekt zameraný na tvorbu metodík a výučbových online modulov v oblasti inovácií v automobilovom priemysle. Pre bližšie informácie o projekte, jeho partneroch a výstupoch, kliknite tu.

TAKE ME OUT

Od jesene 2016 koordinujeme medzinárodný projekt s názvom „TAKE ME OUT“. Jeho zámerom je zaviesť do materských škôl a predškolských zariadení outdoorový prístup s cieľom umožniť našim najmenším tráviť čo najviac času vonku, mimo tried. V rámci projektu spolu s ďalšími partnermi v SR, ako i partnermi z UK, Estónska a Dánska, aktuálne pracujeme na vytvorení metodických materiálov, tréningového programu, motivačných aktivít a podporných služieb pre dospelých, ktorí s deťmi v predškolskom veku pracujú. Pre bližšie informácie o projekte a možnosti zapojenia sa, kliknite tu.

DESIGN VEREJNÉHO MIESTA

Už tretí rok sa podieľame na lektorovaní školení v rámci akreditovaného programu Design verejného miesta, ktoré organizuje Strom života. Účastníci školenia sa naučia všímať si svoje okolie a vytvoriť vlastný projekt dizajnu verejného miesta, napríklad školského dvora. Pre viac informácií a termíny najbližších školení navštívte stránku Stromu života, alebo nás kontaktujte.