Tiež sa vám stáva, že...

... kráčate vo vychodených koľajach, riešite svoje každodenné povinnosti, starosti a radosti a odrazu vás zastaví niečo, čo vám napovie: „dosť!“? Možno to chce zmenu, pustiť sa inou cestou - možno menej vychodenou, kľukatejšou a na konci ešte s horou, na ktorú treba vyliezť... A vy zrazu stojíte pred rozhodnutím: pokračovať v tej svojej, vychodenej cestičke, alebo sa vybrať inou? Skrátka, je to výzva...

Občas to chce veru poriadnu dávku odvahy, hľadať nové spôsoby, nové cesty, nové uhly pohľadu... a robiť veci aspoň TROCHU INAK...

Ale tí, ktorí ste sa už niekedy inou cestou vybrali, viete, že ak sa ňou pustíte s odhodlaním a vôľou zdolať i horu na jej konci, hora sa vám odmení...

My sme sa ňou vybrali... a skúšame robiť veci aspoň trochu INaK, inovatívne a kreatívne... Skúsite to aj vy?Čo máme nové ... Na jeseň 2016 sme úspešne ukončili projekt ENVI-MOBILE. Už druhý rok sa podieľame na školeniach Design verejného miesta, organizovaných cez Strom života. Aktuálne pracujeme na ďalších medzinárodných projektoch, pre mladých ľudí aj pre tých najmenších (viac informácií nájdete v časti Projekty). Zároveň v týchto dňoch pripravujeme nové projekty pre rok 2017 - 2018, pokrývajúce oblasť odborného vzdelávania, envirovýchovy a i. Držte nám s ich prípravou palce!
Ďakujeme!

"Cieľom vzdelávania by malo byť vytvárať ľudí, ktorí sú schopní tvoriť nové veci, a nie opakovať to,
čo robili predošlé generácie. Potrebujeme kreativitu a vynaliezavosť."
Jean Piaget